Datele de contact ale colectorului de date cu caracter personal:

Eisberg AG - Schweiz
Hüttenwiesenstrasse 4
CH-8108 Dällikon

Elveția

Phone : +41 44 847 55 11
E-Mail : mail@eisberg.com

[1. Obiectul prelucrării datelor cu caracter personal]

Noi prelucrăm datele cu caracter personal ale utilizatorilor noștri doar în măsura în care acest lucru este necesar pentru a oferi o pagină de internet funcțională, alături de conținutul și serviciile noastre și doar dacă una dintre bazele legale menționate în Regulamentul General privind Protecția Datelor („GDPR””) este disponibil.

 

[2. Descrierea și obiectul prelucrării datelor]

De fiecare dată când vizitați pagina noastră de internet, sistemul nostru colectează în mod automat date și informații din sistemul calculatorului care inițiază comunicarea. Sunt colectate următoarele date:

Informații despre tipul de browser (și versiunea acestuia), sistemul de operare, furnizorul de servicii de internet, adresa IP, data și ora accesării, paginile de internet de pe care sistemul utilizatorului accesează pagina de noastră de internet, paginile de internet accesate de sistemul utilizatorului nostru prin intermediul paginii noastre de internet, secvențele de clicuri;

 

[3. Scopul prelucrării datelor]

Stocarea temporară a adresei IP de către sistem este necesară pentru a permite paginii de internet să ajungă la calculatorul utilizatorului. În acest sens, adresa de IP a utilizatorului trebuie să rămână stocată pe durata sesiunii.

Datele sunt stocate în fișiere-jurnal pentru a se asigura funcționalitatea paginii de internet. În plus, datele ne ajută să optimizăm pagina de internet și să ne securizăm sistemele de tehnologie a informației. O evaluare a datelor în scopuri de marketing nu are loc în acest context.

[4. Baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal]

În scopul acestei pagini de internet, prelucrarea de către noi a datelor se bazează pe următoarele principii juridice:

Baza juridică a stocării temporare a datelor și fișierelor-jurnal o reprezintă Articolul 6, punctul 1, litera f din GDPR, având în vedere faptul că stocarea este necesară pentru a proteja interesele legitime ale companiei noastre sau ale unui terț, iar interesele, drepturile fundamentale și libertățile persoanei vizate nu au prioritate față de interesul menționat inițial.

 

[5. Durata de stocare]

Datele vor fi șterse imediat ce nu mai sunt necesare pentru atingerea scopului pentru care au fost colectate. În cazul colectării datelor pentru asigurarea paginii de internet, acest moment este reprezentat de încheierea sesiunii respective.

Dacă datele sunt stocate în fișiere-jurnal, acest moment survine cel târziu după șapte zile. Este posibilă și stocarea în continuare. În acest caz, adresele de IP ale utilizatorilor sunt șterse sau îndepărtate, astfel încât o alocare a clientului apelant nu mai este posibilă.

 

[6. Opoziție și eliminare]

Colectarea datelor pentru furnizarea paginii de internet și stocarea datelor în fișiere-jurnal este absolut necesară pentru funcționarea paginii de internet. Prin urmare, nu există nicio posibilitate de opoziție din partea utilizatorului. Dacă utilizatorul dorește să împiedice stocarea, acesta trebuie să părăsească pagina de internet și să se abțină de la accesarea pe viitor a acesteia.

[7. Utilizarea de cookie-uri]

Pagina noastră de internet utilizează cookie-uri. Cookie-urile sunt fișiere text stocate în browser-ul de internet sau de către browser-ul de internet pe sistemul de calculator al utilizatorului. Dacă un utilizator vizitează o pagină de internet, un fișier cookie poate fi stocat pe sistemul de operare al utilizatorului. Acest fișier cookie conține un șir de caractere caracteristice care permit identificarea unică a browserului la contactarea următoare a paginii de internet.

Scopul utilizării fișierelor de tip cookie este acela de a simplifica utilizarea paginilor de internet pentru utilizatori. Unele funcții ale paginii noastre de internet nu pot fi oferite fără utilizarea fișierelor de tip cookie. În acest scop, browserul trebuie recunoscut chiar și după schimbarea paginii.

Noi avem nevoie de fișiere de tip cookie pentru următoarele aplicații:

Adoptarea setărilor de limbă

Următoarele date sunt stocate și transmise în fișierele de tip cookie:

Setări privind limba

Datele utilizatorului colectate de fișierele de tip cookie necesare din punct de vedere tehnic nu sunt utilizate pentru crearea profilelor de utilizator.

Baza juridică pentru prelucrarea datelor de mai sus este Art. 6, punctul 1, litera f din GDPR, întrucât stocarea este necesară pentru protejarea unui interes legitim al companiei noastre sau al unui terț, iar interesele, drepturile fundamentale și libertățile persoanei vizate nu au prioritate față de interesul menționat mai sus. Pentru a reduce la minimum interferența presupusă de această prelucrare a datelor în cadrul drepturilor și libertăților utilizatorului, datele utilizatorului astfel colectate sunt pseudonimizate prin m[suri tehnice. Astfel, nu mai este posibilă corelarea datelor cu utilizatorul apelant. Datele nu vor fi stocate împreună cu alte date personale ale utilizatorilor. Atunci când vizitați pagina noastră de internet, un mesaj de informare vă anunță cu privire la utilizarea de fișiere de tip cookie în scopuri analitice și vă trimite la această declarație privind protecția datelor. În acest context, există o notă privind modalitatea de împiedicare a stocării fișierelor de tip cookie în setările browser-ului.

Setări cookie

Dând clic pe acest link puteți împiedica ca Google Analytics să colecteze date despre dumneavoastră în cadrul acestui site. Dând click pe link-ul de mai sus puteți descărca "opt-out-cookie". Prin urmare, setările browserului dvs. trebuie să permită stocarea cookie-urilor în aceste scopuri. Dacă vă ștergeți în mod regulat cookie-urile, va trebui să faceți clic din nou pe link de fiecare dată când vizitați acest site.

[8. Formular de contact, telefon și adresă de e-mail de contact]

Există un formular de contact pe pagina noastră de internet care poate fi folosit pentru contactul electronic. Dacă utilizatorul profită de această posibilitate, datele introduse în masca de intrare ne vor fi transmise nouă și stocate. Aceste date sunt:

Numele utilizatorului, adresa de e-mail

În mod alternativ, ne puteți contacta prin intermediul adresei de e-mail specificată sau telefonic. În acest caz vor fi stocate datele personale ale utilizatorului transmise prin e-mail sau telefonic, în special adresa de e-mail sau numărul de telefon.

În acest context, datele nu sunt transmise terților, cu excepția Bell Food Group. Datele sunt înaintate spre stocare în centrele de date ale Bell Food Group și pentru pregătirea analizelor și strategiilor pentru activitățile de afaceri ale Bell Food Group. Acestea pot fi transferate într-o altă țară UE sau SEE, sau în Elveția.

Baza juridică pentru prelucrarea datelor este Articolul 6, para. 1, litera (a) din GDPR dacă utilizatorul și-a dat consimțământul.

Baza juridică pentru prelucrarea datelor transmise în cadrul expedierii unui e-mail o reprezintă articolul 6, punctul 1, litera (f) din GDPR. Dacă scopul mesajului e-mail îl reprezintă încheierea unui contract, atunci baza juridică suplimentară pentru prelucrare o reprezintă articolul 6, punctul (1), litera (b) din GDPR.

Prelucrarea datelor cu caracter personal din masca de intrare ne sunt de folos doar la tratarea stabilirii contactului. În cazul contactării prin e-mail, acest lucru constituie și interesul legitim necesar privind prelucrarea datelor.

Celelalte date personale prelucrate pe durata procesului de transmitere servesc la prevenirea utilizării inadecvate a formularului de contact și la asigurarea securității sistemelor noastre de tehnologie a informațiilor.

Datele vor fi șterse imediat ce nu mai sunt necesare atingerii scopului în care au fost colectate. Pentru datele personale din masca de intrare a formularului de contact și cele transmise prin e-mail, aceasta este situația în care se încheie conversația respectivă cu utilizatorul. Conversația este încheiată acolo unde se poate deduce din circumstanțe că faptele respective au fost clarificate în final.

Datele cu caracter personal suplimentare colectate pe durata transmiterii procesului vor fi șterse după o perioadă de cel puțin șapte zile.

Utilizatorul are posibilitatea de a își revoca în orice moment consimțământul față de prelucrarea datelor personale. Dacă utilizatorul ne contactează prin e-mail, acesta poate obiecta față de stocarea datelor sale cu caracter personal în orice moment prin e-mail la adresa din mențiunile legale. Într-o astfel de situație, transformarea nu poate continua. Dacă a fost deja desfășurată o acțiune pe baza comunicării deja efectuate și care are consecințe cu caracter juridic obligatoriu pentru noi sau persoana implicată, avem dreptul de a refuza solicitarea de ștergere dacă ne putem baza prelucrarea datelor pe unul dintre fundamentele juridice menționate în articolul 6 din GDPR.

Toate datele personale stocate pe durata contactării noastre vor fi șterse în acest caz.

[9. Drepturile utilizatorului]

Dacă datele personale sunt prelucrate de către dvs., sunteți afectați de GDPR și aveți următoarele drepturi față de noi în calitate de persoană responsabilă:

Dreptul la informare

Ne puteți solicita să confirmăm dacă datele cu caracter personal referitoare la dvs. vor fi prelucrate de noi. Dacă o astfel de prelucrare este disponibilă, ne puteți solicita următoarele informații:

 • scopul prelucrării datelor cu caracter personal;
 • categoriile de date cu caracter personal prelucrate;
 • destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau încă le mai sunt divulgate date cu caracter personal referitoare la dvs.;
 • durata planificată a stocării datelor personale referitoare la dvs. sau, dacă nu este posibilă comunicarea unor astfel de informații specifice în acest sens, criteriile de stabilire a perioadei de stocare;
 • existența unui drept la rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal referitoare la dvs., a unui drept la restricționarea prelucrării de către noi sau a unui drept de a obiecta față de o astfel de prelucrare;
 • existența unui drept de a face apel la o autoritate de supraveghere;
 • orice informații disponibile privind originea datelor, dacă datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată;
 • existența procesului decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri conform articolului 22(1) și (4) din GDPR și – cel puțin în aceste situații – informații semnificative privind logica implicată și obiectul și efectele scontate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana implicată.

Aveți dreptul de a solicita informații privind faptul dacă datele cu caracter personal referitoare la dvs. sunt transferate într-o țară terță sau unei organizații internaționale. În acest context, puteți solicita să fiți informați cu privire la garanțiile adecvate conform articolului 46 din GDPR cu privire la transmitere.

 

Dreptul la rectificare

Aveți dreptul la rectificare și/sau completare față de noi dacă datele personale prelucrate referitoare la dvs. sunt incorecte sau incomplete. Trebuie să efectuăm corecția imediat după ce ne informați cu privire la corectitudinea colectării acestor date.

Dreptul la limitarea prelucrării

În condițiile următoare, puteți solicita restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la dvs.:

 • dacă contestați exactitatea datelor cu caracter personal referitoare la dvs. într-o perioadă care să ne permită să verificăm exactitatea datelor personale;
 • prelucrarea este ilegală și refuzați să ștergeți datele cu caracter personal și solicitați restricționarea utilizării datelor cu caracter personal;
 • nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar aveți nevoie de acestea pentru a înainta, exercita sau apăra acțiuni în justiție, sau
 • dacă ați depus o obiecție față de prelucrare în conformitate cu articolul 21, punctul 1 din GDPR și încă nu este clar dacă motivele noastre justificate au prioritate față de motivele dvs.

Dacă prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal a fost restricționată, astfel de date pot fi procesate – pe lângă a fi stocate – doar cu consimțământul dvs. sau în scopul exprimării, exercitării sau apărării drepturilor sau protejării drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau pe baza unui interes public important al Uniunii sau al unui Stat Membru.

Dacă restricționarea prelucrării a fost restricționatp conform condițiilor de mai sus, veți fi informați de către noi înainte de ridicarea restricției.

Dreptul de anulare

Ne puteți solicita să ștergem imediat datele personale referitoare la dvs. și apoi suntem obligați să ștergem aceste date imediat, dacă se aplică unul dintre motivele următoare:

 • datele personale referitoare la dvs. nu mai sunt necesare în scopurile în care au fost colectate sau prelucrate altfel.
 • vă revocați consimțământul aflat la baza prelucrării conform articolului 6, punctul 1, litera (a) sau articolului 9, punctul 2, litera (a) din GDPR, și nu există o altă bază juridică pentru prelucrare.
 • obiectați față de prelucrare conform art. 21, punctul 1 din GDPR și nu există motive legitime mai importante pentru prelucrare, sau obiectați față de prelucrare în conformitate cu art. 21, punctul 2 din GDPR.
 • datele personale referitoare la dvs. au fost prelucrate ilegal.
 • ștergerea datelor personale referitoare la dvs. este necesară pentru îndeplinirea unei obligații juridice conform legislației Uniunii sau a legislației Statului Membru din care faceți parte.
 • Datele cu caracter personal referitoare la dvs. au fost colectate cu privire la serviciile oferite de societatea informațională conform art. 8, punctul 1 din GDPR.

Dacă am publicat datele cu caracter personal referitoare la dvs. și suntem obligați să le ștergem conform art. 17, punctul 1 din GDPR, vom lua măsurile adecvate, inclusiv măsurile tehnice, având în vedere tehnologia disponibilă și costurile de implementare, pentru a informa persoanele responsabile de prelucrarea datelor cu caracter personal că dvs., în calitate de persoană vizată, ați solicitat ștergerea tuturor link-urilor către astfel de date cu caracter personal sau a copiilor sau reproducerilor acestor date cu caracter personal.

Dreptul la anulare nu există în măsura în care prelucrarea este necesară

 • pentru exercitarea libertății de expresie și de informare;
 • pentru îndeplinirea unei obligații juridice necesare pentru prelucrare conform legislației Uniunii sau Statelor Membre sub a căror jurisdicție vă aflați, sau pentru a efectua o sarcină în interes public sau pentru exercitatea autorității oficiale conferite nouă;
 • din motive de interes public din domeniul sănătății publice, conform art. 9, punctul 2, litera (h) și (i) și art. 9, punctul 3 din GDPR;
 • în scopul arhivării în interes public, în scopul cercetării științifice sau istorice sau în scopuri statistice conform art. 89, punctul 1 din GDPR, în măsura în care legislația de la punctul (a) poate face imposibilă sau afecta grav atingerea obiectivelor unei astfel de prelucrări, sau
 • pentru exprimarea, exercitarea sau apărarea acțiunilor în justiție.

Dacă v-ați exercitat dreptul de a rectifica, șterge sau limita prelucrarea, suntem obligați să informăm toți destinatarii cărora le-au fost divulgate datele cu caracter personal referitoare la dvs. cu privire la aceste rectificări sau ștergeri ale datelor sau restricționări ale prelucrării, dacă acest lucru nu se dovedește imposibil sau presupune un efort disproporționat. Avem dreptul de a fi informați cu privire la astfel de destinatari.

 

Dreptul de transferare a datelor

Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal referitoare la dvs. și pe care nu le-ați pus la dispoziție, într-un format organizat, uzual și care poate fi citit de calculator. În plus, aveți dreptul de a transmite aceste date unei alte persoane responsabile fără impedimente din partea noastră, căreia datele cu caracter personal i-au fost transmise, cu condiția ca

 • prelucrarea să se bazeze pe consimțământul conform articolului 6, paragraful 1, litera (a) din GDPR sau articolului 9, paragraful 2, litera (a) din GDPR sau pe baza unui contract conform articolului 6, paragraf 1, litera (b) din GDPR și
 • prelucrarea este efectuată folosind metode automatizate.

În exercitarea acestui drept, sunteți îndreptățiți să solicitați transferarea datelor cu caracter personal referitoare la dvs. direct de către noi unei alte persoane responsabile, în măsura în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. Libertățile și drepturile altor persoane nu trebuie să fie afectate de acest lucru.

Dreptul de transfer nu se va aplica prelucrării datelor cu caracter personal necesare pentru efectuarea unei acțiuni în interes public sau în exercitarea autorității oficiale conferite nouă.

 

Dreptul de a obiecta

Aveți dreptul de a obiecta în orice moment, din motive care reies din situația dvs. proprie, față de prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la dvs. pe baza articolului 6(1)(e) sau (f) din GDPR; acest lucru se aplică și creării unui profil pe baza acestor prevederi.

Nu vom mai prelucra datele cu caracter personal referitoare la dvs. dacă nu putem dovedi existența unor baze riguroase pentru prelucrare, care să prevaleze asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs., sau prelucrarea este destinată exprimării, exercitării sau protejării acțiunilor în justiție.

Dacă datele personale referitoare la dvs. sunt prelucrate în scopuri de marketing direct, aveți dreptul de a obiecta în orice moment față de prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la dvs. sau la scopul unei astfel de publicități; acest lucru se aplică și creării de profiluri, în măsura în care aceasta este corelată cu un astfel de marketing direct.

Dacă obiectați față de prelucrarea în scopuri de marketing direct, datele cu caracter personal referitoare la dvs. nu vor mai fi prelucrate în aceste scopuri.

Aveți opțiunea de a vă exercita dreptul de a obiecta cu privire la utilizarea serviciilor societății informaționale cu ajutorul procedurilor automate folosind specificații tehnice.

 

Dreptul de a revoca declarația de consimțământ referitoare la protecția datelor

Aveți dreptul de a vă revoca în orice moment declarația de consimțământ referitoare la protecția datelor. Revocarea consimțământului nu va afecta caracterul legal al prelucrării efectuate pe baza consimțământului până la revocare.

 

Decizie automată în cazuri individuale, inclusiv crearea de profiluri

Aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii pe baza exclusivă a prelucrării automate – inclusiv crearea de profiluri – care are efecte juridice împotriva dvs. sau vă afectează în mod asemănător. Acest lucru nu se aplică dacă hotărârea

 • este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dvs. și noi,
 • este permisă prin legislația Uniunii Europene sau a Statelor Membre sub jurisdicția cărora ne aflăm și acea legislație include măsuri adecvate privind protecția drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale dvs.;
 • sau cu consimțământul dvs. expres.

Totuși, aceste hotărâri nu se pot baza pe categorii speciale de date cu caracter personal conform articolului 9, paragraf 1 din GDPR, dacă nu se aplică articolul 9, paragraful 2 litera (a) sau (g) din GDPR și nu au fost luate măsuri adecvate pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor dvs. legitime.

În astfel de situații, vom lua măsuri rezonabile pentru a vă proteja drepturile, libertățile și interesele legitime, inclusiv cel puțin dreptul de a obține intervenția unei persoane în numele nostru, pentru declararea unei anumite poziții și pentru a contesta hotărârea.

 

Dreptul de a apela la o autoritate de supraveghere

Fără a aduce atingere niciunei alte despăgubiri administrative sau judiciare, aveți dreptul de a face apel la autoritatea de supraveghere, în special din Statul Membru în care domiciliați, lucrați sau în care se suspectează încălcarea, dacă sunteți de părere că prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la dvs. contravine GDPR.

Autoritatea de supraveghere căreia i-a fost înaintată plângerea va informa reclamantul cu privire la situația și rezultatele plângerii, inclusiv posibilitatea unei despăgubiri judiciare conform articolului 78 din GDPR.

 

[10. Utilizarea de inserturi de rețele sociale]

Această pagină utilizează Facebook Social Plugins, care sunt puse la dispoziție de Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland („Facebook”). Obligațiile pot fi recunoscute după sigla Facebook sau termenii „Îmi place”, „Mie îmi place”, „Partajare” în culorile facebooks (albastru și alb). Informațiile referitoare la toate inserturile Facebook sunt disponibile în link-ul următor: https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Insertul stabilește o legătură directă între browser-ul dvs. și serverele Facebook. Operatorul paginii de internet nu are nicio influență asupra naturii și obiectului datelor pe care insertul le transmite serverelor Meta Platforms Ireland Limited. Puteți găsi mai multe detalii aici:

https://www.facebook.com/help/186325668085084

Insertul informează Meta Platforms Ireland Limited că ați vizitat această pagină de internet. Este posibil ca adresa IP-ului dvs. să fie stocată. Dacă sunteți conectați în contul dvs. Facebook pe durata vizitei dvs. pe această pagină de internet, informațiile de mai sus vor fi corelate contului dvs. de Facebook.

Dacă utilizați funcțiile insertului – de exemplu pșrin partajarea sau “acordarea de like” unei postări – informațiile corespunzătoare vor fi transmise și către Meta Platforms Ireland Limited. Dacă doriți să împiedicați Facebook. Inc. să coreleze aceste informații cu contul dvs. de Facebook, vă rugăm să vă deconectați de pe Facebook înainte de a accesa această pagină de internet.

Mai mult, această pagină de internet utilizează butonul “+1” al Google Plus. Acesta este operat de Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, SUA). Dacă vizitați o pagină care conține butonul “+1”, se stabilește o legătură între browser-ul dvs. și serverele Google. Astfel, operatorul paginii de internet nu are nicio influență asupra naturii și obiectului datelor pe care insertul le transmite serverelor Google Inc. Faceți clic pe butonul “+1” atunci când sunteți conectat la Google +, partajați conținutul paginii pe profilul dvs. public.

Conform Google Inc., datele cu caracter personal sunt colectate doar atunci când faceți clic pe buton. Și adresa IP este stocată pentru utilizatorii Google conectați. Dacă doriți să împiedicați Google Inc. să salveze aceste date și să le coreleze contului dvs., vă rugăm să vă deconectați înainte de a vizita această pagină de internet.

Informații despre butonul “+1” se regăsesc aici: https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

Mai mult, această pagină de internet folosește Twitter-slats. Acestea sunt operate de Twitter Inc. (795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, SUA). Dacă vizitați o pagină care conține un astfel de buton, o conexiune directă este stabilită între browser-ul dvs. și serverele de Twitter. Astfel, operatorul paginii de internet nu are nicio influență asupra naturii și obiectului datelor pe care insertul le transmite către serverele Twitter Inc. În conformitate cu Twitter Inc., doar adresa dvs. de IP este colectată și stocată.

Informații privind tratarea datelor cu caracter personal de către Twitter Inc. se regăsec aici:

https://twitter.com/privacy

[11. Google Analytics]

Această pagină de internet folosește serviciul “Google Analytics”, care este prestat de Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, SUA) pentru analiza utilizării paginii de internet de către utilizatori. Serviciul folosește “cookie-uri” – fișiere text stocate pe terminalul dvs. Informațiile colectate de cookie-uri sunt de obicei transmise unui server Google din SUA și stocate acolo.

Anonimizarea IP-ului este folosită pe această pagină de internet. Adresele de IP ale utilizatorilor din statele membre ale UE și Spațiului Economic European vor fi reduse. Această reducere elimină referințele personale la adresa dvs. IP. Ca parte a acordului privind datele contractuale încheiat între operatorii paginii de internet și Google Inc., Google Inc. utilizează informațiile colectate pentru a evalua utilizarea paginii de internet și activitatea paginii de internet pentru a presta serviciile referitoare la utilizarea internetului.

Aveți posibilitatea de a împiedica stocarea cookie-urilor pe aparatul dvs. prin intermediul setărilor adecvate ale browser-ului dvs. Nu există nicio garanție că veți putea accesa toate funcțiunile acestei pagini de internet fără restricții, dacă browser-ul dvs. nu permite utilizarea cookie-urilor.

Mai mult, puteți utiliza un insert al browser-ului pentru a împiedica transmiterea informațiilor colectate de cookie-uri (inclusiv adresa dvs. de IP) către Google Inc. și utilizarea acestora de către Google Inc. Următorul link vă conduce către insertul corespunzător:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Aici puteți găsi mai multe informații privind utilizarea datelor de către Google Inc.:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

Logo Facebook Logo Instagram Logo Linkedin